Informacja

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje mieszkańców Kraśnika, że od 3 września 2018r – pracownicy socjalni będą wydawali dokumenty niezbędne do otrzymania art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do w/w pomocy :

  • 1268 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł – dla osoby w rodzinie