Kryteria obowiązujące od 1.10.2018 rok kwalifikujące do pomocy społecznej

 
KRYTERIA DOCHODOWE OD 1.10.2018 roku : 
  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł
  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645 zł
  • kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł
 
  • dożywianie samotna/y – 1051,50
  • dożywianie w rodzinie – 792