INFORMACJA

 
Zachęcamy osoby uzależnione i współuzależnione oraz ich rodziny, które czują się lub są narażone na społeczne wykluczenie do korzystania  z dyżurów  i pomocy pracownika socjalnego, które odbywają się systematycznie w każdy ostatni
wtorek miesiąca w godz.15.00 – 18.00
 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik.
Konsultacje mają na celu wypracowanie w ramach pracy socjalnej i kontraktu socjalnego prawidłowych postaw i ról społecznych, podniesienie standardu codziennego życia, wspieranie działań na rzecz rozwoju zawodowego, integrowanie ze środowiskiem lokalnym, wypromowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.
 
 
 
 
 
 
 
Działanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
        Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik