Dzieł Świadczeń Rodzinnych wydłuża godziny pracy we wrześniu.

 
 
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy od:
 
2 września do 30 września 2019 r. przyjmowane będą (Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A – pok. nr 7):
  1. W poniedziałek od godz. 700 do godz. 17:00 (w godz. od 1500 do 1700 – wejście do MOPS od strony balkonu)
  2. Od wtorku do piątku w godz. od 700 do godz. 1500
 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

– do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;

– w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku;

– od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

– do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;

– w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;

– od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;

– w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.