MOPS– Doskonalimy się dla Was!

Szanowni Państwo!

W związku z pracami nad przygotowaniem dokumentów do II etapu „Programu Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety !

Pozostałe ankiety
Ankieta – Urząd Miasta Kraśnik
Ankieta – Urząd Miasta – współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ankieta – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Ankieta – Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
Ankieta – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji