Program „Czyste Powietrze”

Poprawa jakości powietrza jest jednym z naszych priorytetów.

Służy temu m.in. program „Czyste Powietrze”

     Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Kraśnik przeszkoleni pracownicy miejscy:

– informują jakie dokumenty trzeba zgromadzić aby skorzystać z programu,

– pomagają w wypełnieniu wniosku,

– przyjmują oraz  przekazują je do WFOŚiGW.

W ramach Programu „Czyste Powietrze”  można  uzyskać nawet 37 tys. złotych dofinansowania na:

 • demontaż starego źródła ciepła działającego na paliwo stałe,
 • zakup i montaż nowoczesnego kotła,
 • pompy ciepła, kolektorów słonecznych,
 • mikro-instalacji fotowoltaicznej,
 • instalacji rekuperacji,
 • wymianę instalacji c.o. lub c.w.u.,
 • docieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • zakup niezbędnej dokumentacji technicznej itd.
 • dofinansowanie możliwe jest na dopiero zaplanowane inwestycje, ale także na już rozpoczęte lub zrealizowane (dotyczy jednak tylko już wybudowanych domów).
 • ważne, by inwestycje zostały rozpoczęte nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Ważne:

 • kwota dofinansowania zależy od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka  gospodarstwa domowego.
 • zaświadczenie o wysokości dochodów można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku ciągu 7 dni, składając odpowiedni wniosek dostępny na miejscu lub do pobrania ze strony internetowej MOPS w Kraśniku ( plik do pobrania).
 • wnioskodawcy z dochodem nieprzekraczającym 100 tys. zł rocznie mogą liczyć na dotację w wysokości do 30 tys. zł.
 • osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1400 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym)
  lub 1960 zł netto(w gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania, do 37 tys. zł.
 • po pomoc i informacje dot. programu „Czyste Powietrze” zapraszamy do pracowników referatu ochrony środowiska w UM Kraśnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 825 15 44.