Menu

 

 

 

Pomoc żywnościowa

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje:

 Od 01 do 06 września w godzinach 9.00-14.00 będą wydawane artykuły żywnościowe w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla osób z Miasta Kraśnika.

Miejscem odbierania żywności jest Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy Al. Niepodległości 44

(sala gimnastyczna – wejście od boiska MOSiR) według harmonogramu:
– 01-03.09. w godz. 9.00-14.00 mieszkańcy dzielnicy fabrycznej,

– 03.09. i 06.09. w godz. 9.00-14.00 mieszkańcy dzielnicy starej.