Menu

 

 

 

Informujemy, że Gmina Miasto Kraśnik, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” dla  Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Całkowita wartość programu 336 600,60 zł, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 336 600,60 zł.

Program “Opieka Wytchnieniowa 2024”  ma na celu wsparcia członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

  1. Program ma na celu odciążenie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi
    z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Dzięki temu wsparciu, opiekunowie będą mieli czas na odpoczynek, regenerację oraz załatwienie innych spraw życiowych.
  2. Usługi Opieki Wytchnieniowej:

– program oferuje czasowe zastępstwo w formie usług opieki wytchnieniowej.

– osoby zaangażowane w opiekę nad osobą z niepełnosprawnością mogą skorzystać z tej pomocy, aby móc odpocząć i zregenerować siły.

  1. Kwalifikacje:

– program obejmuje osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu    niepełnosprawności lub równoważnym.                                                                                    – aktywność zawodowa nie wyklucza możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

  1. Formy Realizacji

– usługi opieki wytchnieniowej są świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub centrum opiekuńczo-mieszkalnym.

 Program jest realizowany do 31 grudnia 2024 roku.