Menu

 

 

 

Pomoc żywnosciowa

Osoby potrzebujące i w trudnej sytuacji mogą starać się o pomoc żywnościową
z Banku Żywności. Do jej otrzymania kluczowe jest kryterium dochodowe.

Pomoc skierowana jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 2056,40 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących lub 1590 zł dla osoby w rodzinie. Wnioski można składać bezterminowo, w trybie ciągłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A. Dokładnych informacji na temat kryteriów skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka lub pod numerami telefonów: 81 825 15 81, 601 979 977.

Corocznie z Banku Żywności trafia do mieszkańców kilkadziesiąt ton żywności.
W przekazywanych paczkach znajdują się produkty z długim terminem ważności jak mąka, makaron, olej, konserwy.

Pomoc żywnościowa realizowana jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023.

źródło: krasnik.eu