Menu

 

 

 

Grupa Samopomocowa „ZADYMA”

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa
Grupa Samopomocowa „ZADYMA”

DOROBEK GRUPY W LATACH 2007 – 2017 :

– udział w projektach skierowanych do osób starszych, np. „Dla seniora dobra pora”, „Dobra pora dla aktywnego seniora”, „Centrum Aktywności Seniora – alternatywą na samotność”, „Seniorzy Sami Sobie 3xS”.

 

W ramach projektów odbywały się zajęcia : komputerowe, florystyczne, kulinarne, relaksacyjne, nauki języka angielskiego, wizażu. Organizowane były także wycieczki krajoznawcze, np. do Zamościa, Kozłówki, Bałtowa, Warszawy, w Bieszczady, do Białegostoku oraz wyjazdy na spektakle teatralne, np. „Skrzypek na dachu”.

 

– aby wzbogacić swoją działalność „Zadyma” nawiązała kontakt z grupą samopomocową 50+ z grupy „Serniki”, w efekcie współpracy doszło do kilku spotkań, między innymi w Kazimierzu, Kraśniku i Sernikach.

– nawiązano współpracę z MOSiR, w efekcie którego został udostępniony tor do pływania.

– nawiązano współpracę z PCK, który udostępnił korzystanie z urządzeń gimnastycznych.

– współpraca z Kraśnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Impuls”.

– nawiązano kontakt z „Agencją Aktorską” Joanny Damięckiej, która sponsorowała wyjazd grupy na plan filmowy „Plebania”.

– udział grupy w lokalnych spotkaniach, imprezach i festynach, np. „Senior Fest”, Gala Wolontariatu, Forum Organizacji Pozarządowych.

– wspólne spotkania i współpraca studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– wejście członkini „Zadymy” do Rady Seniorów.

– wyodrębnienie się z grupy wolontariuszek, które prowadziły naukę języka polskiego dla dzieci syryjskich, a obecnie uczą języka polskiego młodzież z Mozambiku.

– udział delegacji „Zadymy” w wyjeździe na Ukrainę, będący kontynuacją wcześniejszego spotkania z pracownikami opieki społecznej z Ukrainy i Węgier.

 

Przez okres 10-letniej działalności grupa „Zadyma” regularnie spotyka się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, planując spotkania i ich tematykę. Panie wspólnie kolędują, obchodzą imieniny, Dzień Kobiet, święta. Ponadto spotykają się na spacerach z kijkami, prywatnych ogródkach działkowych, na basenie lub w siłowni.

Wsparciem dla grupy są otrzymywane dotacje z UM, które wspomagają budżet grupy oparty na składkach jej członków.

Działalność grupy została zauważona przez twórców i inicjatorów programu Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy, którzy odwiedzili Kraśnik, gratulując rozwiązania idei „dla ludzi i przez ludzi”. Również Urząd Marszałkowski w Lublinie docenił pracę grupy, zapraszając ją na konferencję „Aktywna Pomoc Społeczna”, jako jedyną z trzech z województwa lubelskiego. Grupa zaistniałą także w lokalnej prasie – Dziennik Wschodni, gdzie ukazał się artykuł o jej działalności.

W roku 2017 grupa „Zadyma” świętowała 10-lecie istnienia. Rok 2018 rozpoczęła cyklicznymi spotkaniami i udziałem w projekcie Kraśnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Impuls”.