Menu

 

 

 

Centrum Aktywności Lokalnej (CAL)

W ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej rozpoczęła w marcu 2007r. działalność grupa samopomocowa dla osób w wieku poprodukcyjnym. Grupa obecnie licząca 10 osób (głównie kobiet) ma charakter rozwojowy, z każdym spotkaniem wzrasta liczba jej członków. W trakcje pierwszego spotkania wspólnie uzgodniłyśmy rodzaje zajęć najbardziej odpowiadające uczestnikom. Są one dostosowane do naszych możliwości, zainteresowań naszych członków.

W dniu 17.04.2007r zainicjowane zostały ,,wtorkowe pływania”. Uczestnicy w każdy wtorek tygodnia w godz. 9 00- 10 00 mają możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 18.04.2007r członkowie grupy mieli możliwość spróbowania swoich sił w obsłudze komputera. Zajęcia prowadzone są przez naszą koleżankę- Panią Danutę Szydłowską. W sposób przystępny i ciekawy uczy ona podstaw obsługi komputera.

W trakcie kolejnego spotkania w dniu 26.04.2007 roku dyskutowałyśmy o problemach każdej z nas i zaopiniowałyśmy tematykę najbliższych spotkań.

Po dyskusji zebrałyśmy się w ogrodzie przy Ośrodku i wspólnie usmażyłyśmy kiełbaskę na grillu.

Podmuch wiatru sprzyjał roznieceniu ognia, co podchwyciły członkinie grupy nazywając spotkanie ,, zadyma w MOPS”. Specjalne podziękowania składamy w tym miejscu Panu Emilowi Irackiemu właścicielowi pobliskiego sklepu ,, Leon” który sponsorował nasze grilowanie.