Menu

 

 

 

PROGRAM CAL

PROGRAM CAL

Program Centrum Aktywności Lokalnej to działania, których celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych oraz kształtowanie poczucia przynależności do damego miejsca i grupy. Jest to sposób działania realizowany przez istniejące już organizacje pozarządowe lub instytucje samorządowe i spółdzielcze. Innowacyjność tej koncepcji polega na tym, że zespoły wyłonione
z instytucji nie koncentrują się na jednym tylko obszarze działania np: pomocy społecznej ale patrzą na daną społeczność całościowo starajac się odpowiadać na potrzeby w danym środowisku. Główną zasadą CAL jest realizowanie zadań na rzecz miasta przy zaangażowaniu jego mieszkańców. Centrum Aktywności jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samozorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Odpowiada ona na potrzeby społeczności lokalnej, angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „ Pomóż ludziom aby pomogli sobie sami”.

Tworzy również płaszczyznę  porozumienia i współpracy , dąży do kształtoawnia społeczeństwa obywatelskiego.

Praca metodą CAL polega na:

–         tworzeniu koalicji na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów
–         inicjowaniu ruchów samopomocowych i obywatelskich
–         promowaniu i wdrażaniu pracy wolontarystycznej i zespołowej
–         inicjowaniu lokalnych koalicji i wydarzeń
–         działaniu w oparciu o programy i projekty

MOPS- jako Centrum Aktywności Lokalnej

–                   Pomoc społeczna od wielu lat boryka się z wieloma problemami. Ciągle przybywa nam zadań statutowych, nakłady finansowe na ich realizację są coraz mniejsze. W takiej sytuacji Ośrodek Pomocy stoi przed koniecznością poszukiwania nowych form pracy i rozwijania pozamaterialnych form pomocy. Zmienić się musi także rola pracownika socjanego, który powinien stać się osoba aktywną i kreatywną.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom MOPS w Kraśniku w roku 2006 przystapił do realizacji programu Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Rozpoczęliśmy swoją pracę od utworzenia zespołu CAL, w którego skład weszło 10 pracowników Ośrodka. Zespół został powołany Zarządzeniem Kierownika MOPS – 26.05.2006r. Pracownicy odpowiedzialni za wprowadzanie metody calowskiej przeprowadzili inwentaryzację środowiska w wybranym terenie ul. Grunwaldzkiej i sporządzili mapę zasobów i potrzeb. Kolejny etap to zaproszenie do współpracy przy wdrażaniu i realizacji programu CAL instytucji działających na terenie miasta.

Naszymi partnerami zostali:

–         UM Kraśnik
–         Starostwo Powiatowe Kraśnik
–         Straż Miejska
–         Policja
–         Centrum Kultury i Promocji
–         PUP
–         MOSiR
–         Spółdzielnie Mieszkaniowe „Metalowiec” i „Pomoc”

W Ośrodku powstały 2 grupy samopomocowe :

–         dla osób w wieku 55-75 – „Zadyma”
–         dla matek samotnych – „Mamuśki”

zrzeszające osoby, które nie chcą ze swoimi problemami byc same oraz chca podzielić się swoją wiedzą z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Na terenie Ośrodka działa również Klub Wolontariatu – wolontariusze to przede wszystkim młodzież szkolną zajmującą się dziećmi niepełnosprawnymi i pomagająca w nauce.

Realizując ideę Calowską pracujemy metodą projektów:

Obecnie wdrażamy następujące projekty:

1.      „Dobra pora dla seniora”
2.      „Z mikrofonem w Kraśniku”
3.      „SOS dla rodziny”
4.      „Sukces woła Was”

Inicjując lokalne akcje i wydarzenia zorganizowałyśmy:

–         VI.2007 – happening „ Kultura nie gryzie – sprzątnij po swoim psie”.Happening został zorganizowany w ramach „Czerwca aktywnych społeczności”. Miał on na celu edukację właścicieli psów dotyczącą obowiązku sprzatania pd swoim pupilu.

–         VII.2007 – piknik rodzinny „Bawmy się latem – łączymy pokolenia”, którego głównym zadaniem była integracja międzypokoleniowa poprzez wspólną zabawę

–         IX.2007 w SP.Nr.4 wręczylismy tornistry z pełnym wyposażeniem dla uczniów kl.I. Był to wynik akcji „Lepszy skok w nowy rok”