Menu

 

 

 

Program czyste powietrze

 

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kliknij w link ; wniosek o wydanie zaswiadczenia_nowy wzór

    

Gdzie można złożyć Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego?

W  Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku

Pokój  nr 7 – po uprzednim pobraniu wniosku osobiście lub ze strony MOPS  http://mops.krasnik.pl/

link do pobrania wniosku:  wniosek o wydanie _zaswiadczenia_nowy wzór

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Szpitalna 1A
23-210 Kraśnik
godziny otwarcia :
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 do 15.00,
  • Za pośrednictwem poczty
  • Za pośrednictwem e-puap – podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (skan podpisanego wniosku).

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Wniosek o zaświadczenie

Więcej informacji o programie na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

K.A.