Menu

 

 

 

Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KRAŚNIKU

Szpitalna 1A, 23-204 Kraśnik

GODZINY OTWARCIA : OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 w godzinach: 7:00 – 15:00

 

SEKRETARIAT :

tel. (81) 825 15 80    /    661 407 203

e-mail: mops@mops.krasnik.pl

 

KIEROWNIK MOPS :

tel. (81) 826 10 36

 

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ :

tel.  (81) 825 15 80

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY :

tel. (81) 826 09 61    /    (81) 825 15 79

e-mail: finanse@mops.krasnik.pl

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ :

tel. (81) 825 15 81    /    601 979 977   /    723 327 311    /    601 979 087

e-mail: pomoc_spoleczna@mops.krasnik.pl

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO :

tel. (81) 825 43 29    /    601 955 112

e-mail: swiadczenia_rodzinne@mops.krasnik.pl

 

SEKCJA DS. UZALEŻNIEŃ :

tel. (81) 825 41 35    /    609 466 663

e-mail: fundusz_a@mops.krasnik.pl

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY „PROMYK”

tel. (81) 825 43 99

 

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH : Artur Jata

tel. 603 370 224

e-mail: iod@rodoconsulting.eu