Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4A,  
23-210 Kraśnik

tel/fax. (0 81) 825 15 80

e-mail: mops@mops.krasnik.pl

Kierownik MOPS :

tel. (81) 826 10 36

 

Inspektor Danych Osobowych

Artur Jata

tel. 603 370 224
e-mail: iod@rodoconsulting.eu
 

Dział realizacji świadczeń :

tel/fax.  (81) 825 15 80      
 
Dział Finansowo-Księgowy :
 
tel. (81) 826 09 61 lub (81) 825 15 79     
 
Dział Pomocy Środowiskowej :
 
tel. (81) 825 15 81     
 
Dział Świadczeń Rodzinnych :
 
tel. (81) 825 43 29     
 
Sekcja ds. uzależnień :
 
tel. (81) 825 41 35     
 
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Promyk "
 
Dyżurny telefon : tel. (81) 825 43 99     
 
– CZWARTEK : w godz. 17.00 – 19.00. 
 
 
Punkt Pracowników Socjalnych – Dzielnica Stara

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kraśniku

Al. Tysiąclecia 3B,   23-200 Kraśnik

tel. (81) 825 20 14 lub 601 979 087