Kontakt

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
23-210 Kraśnik
ul. Grunwaldzka 4A

tel/fax. (0 81) 825 15 80;    tel. (0 81) 825 15 79;      825 15 81;    825 43 29

Kierownik MOPS:

e-mail: mops@mops.krasnik.pl

tel. (81) 826 10 36

Dział realizacji świadczeń

e-mail:dszydlowska@mops.krasnik.pl
tel/fax  (81) 825 15 80
Dział Finansowo-Księgowy:
e-mail:finanse@mops.krasnik.pl
tel. (81) 826 09 61

 

Dział Pomocy Środowiskowej:
e-mail:pomoc_spoleczna@mops.krasnik.pl
tel. (81) 825 15 81

Dział Świadczeń Rodzinnych:
e-mail:swiadczenia_rodzinne@mops.krasnik.pl
tel. (81) 825 43 29
Sekcja ds. uzależnień:
e-mail: fundusz_a@mops.krasnik.pl
tel. (81) 825 41 35

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny "Promyk "
Punkt Pracowników Socjalnych – Dzielnica Stara

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
23-200 Kraśnik
Al. Tysiąclecia 3B

tel. (81) 825 20 14