Menu

 

 

 

WYSOKIE STANDARDY MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19

Kraśnik, 21.07.2021r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Kraśniku ogłasza  zapytanie ofertowe dotyczące na potrzeby projektu pn. „WYSOKIE STANDARDY MOPS W KRAŚNIKU” nr POWR.02.05.00-00-0347/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 obejmującej opracowanie i wdrożenie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w MOPS w Kraśniku

 

 

  1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku

  1. Grunwaldzka 4A, 23-204 Kraśnik

Tel. 81 825 15 80
Szczegóły w załącznikach do pobrania :

20210721140910433

 WZÓR UMOWY KRASNIK MOPS 2.5 (3)