Menu

 

 

 

03.03.2022

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o zakończeniu naboru  w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Z uwagi na kompletną ilość zgłoszonych kandydatów do uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”, informujemy że od 03.03.2022 zamykamy listę naboru .
Kandydaci na asystentów oraz osoby niepełnosprawne, które zgłosiły  chęć uczestnictwa w programie, po spełnieniu warunków formalnych będą kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.

 

22.02.2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  – CV
 2.  – LIST MOTYWACYJNY
 3.  – UDOKUMENTOWANE CO NAJMNIEJ 6-MIESIĘCZNE DOŚWIADCZENIE W UDZIELANIU BEZPOŚREDNIEJ  POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM NP,  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE,
  UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE WOLONTARIATU
  i /lub:
 4. – KOPIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UZYSKANE KWALIFIKACJE W NASTĘPUJĄCYCH   KIERUNKACH:

asystent osoby niepełnosprawnej,

opiekun osoby starszej,

opiekun medyczny, pedagog, psycholog,

terapeuta zajęciowy,

pielęgniarka,

fizjoterapeuta,

-OŚWIADCZENIE DO POBRANIA:

oświadczenie-asysten-osobisty-rekrutacja

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO POBRANIA:

RODO – Klauzula informacyjna do rekrutacji

DLA POTRZEB REKRUTACJI PRACOWNICZEJ ZGODNIE Z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności;
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt :

Marzena Ziarno pod nr. tel:  81 825 15 79

 

19.01.2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku rozpoczął realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022,

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia asystenta do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku:

dzielnica Fabryczna – ul. Grunwaldzka 4a tel. 81 825 15 81 ; 601 979 977

dzielnica Stara – Aleja Tysiąclecia 3b tel. 81 825 20 14 ; 601 979 087

pliki do pobrania:

Załącznik_nr_8_do_programu