Menu

 

 

 

Grupa Samopomocowa Niezapominajki

Grupa Samopomocowa Niezapominajki

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku działa Grupa Samopomocowa „NIEZAPOMINAJKI”.

Na spotkaniu w dniu 06.05.2019 r. został opracowany i złożony do UM Kraśnik

„Akt założycielski” Grupy Samopomocowej „NIEZAPOMINAJKI”.

Celem działalności grupy w szczególności jest:

  • Wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego aby wyzbyć się samotności i nie być

w izolacji;

  • Zdobycie ciekawej wiedzy i rozwój zainteresowań;
  • Wzajemna wymiana wiedzy i rozwój zainteresowań;
  • Wzajemna pomoc i rozwiązywanie problemów.

DOROBEK GRUPY W LATACH 2019 – 2021

  • Nawiązanie współpracy z Grupą Samopomocową ZADYMA – wspólny wyjazd do Magicznych Ogrodów i spotkanie integracyjne,
  • Nawiązanie kontaktu z Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczecynie i wspólne zwiedzanie rezerwatu przyrody „Szczeckie Doły” oraz biesiadowanie przy ognisku,
  • Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 6 i udział w organizacji Międzypokoleniowych Warsztatów Kreatywnego Tworzenia Ozdób Choinkowych,
  • Udział grupy w lokalnych spotkaniach, imprezach i festynach np. „Senior Fest”, „Integracyjny Festyn Rodzinny”, Śpiewający Piknik z Jubilatem” udział w uroczystościach patriotycznych;
  • Współpraca z UTW i PCK;
  • Wejście członkini „NIEZAPOMINAJEK” do Rady Seniorów miasta Kraśnik;

 

Przez okres dwu i pół letniej działalności grupa „NIEZAPOMINAJKI” spotyka się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, a przez pandemię koronawirusa także online poprzez Messengera. Członkinie wtedy dzielą się tematami, które są dla nich ważne, szczególnie te dotyczące pandemii, planują spotkania i ich tematykę, planują wycieczki i spotkania w terenie.

Zorganizowano wycieczki turystyczno – krajoznawcze : do Sandomierza oraz Przemyśla i Krasiczyna.

Wsparciem dla grupy są otrzymywane dotacje z UM, które zasilają budżet grupy, tworzony przez comiesięczne składki członkowskie.

Grupa stara się także wspierać inicjatywy lokalne min. poprzez upieczenie i częstowanie ciasteczkami mieszkańców Kraśnika na miejskiej wigilii, zorganizowanej przez Burmistrza Miasta Kraśnik.

Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć za działań grupy