Program dla Rodzin 3+

Rada Miasta Kraśnik wprowadziła na terenie miasta Program „ Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Program stworzony został dla rodzin wielodzietnych i obejmuje działania zmierzające do polepszenia ich warunków życiowych. Zapewnia on także takim rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie, firmy i przedsiębiorstwa.

Każdy przystępujący do programu członek rodziny otrzyma Kraśnicką Kartę Rodzinną „ RODZINA 3 plus”, która umożliwia korzystanie z ulg, zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie oraz usług i towarów oferowanych przez partnerów uczestniczących w Programie    „ Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Karta  nie spełnia roli karty kredytowej ani bankomatowej, nie jest żadną formą płatności. Karta ta będzie wydawana z terminem ważności od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Wniosek o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:
Uchwała
Zarządzenie nr 382/2012
załącznik 1 do Zarządzenia nr 382/2012
Zarządzenie nr 440/2015
KLAUZULA

Wzór wniosku : Wzór wniosku

Wzór duplikatu: Wzór duplikatu

Regulamin przyznawania , wydawania i korzystania
z Kraśnickiej Karty Rodzinnej „ Rodzina 3 plus”:
Regulamin

Ulgi i zwolnienia : 
 
·        ulgę dla rodzin wielodzietnych na usługi świadczone w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku :

 

- nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez instruktorów CKiP.

 

- zniżka 50% na wejście na każdy seans filmowy

 

·        ulgę dla uczestników Programu dotycząca wejścia na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku :

 

- bezpłatnego na krytą pływalnię – w niedzielę w godzinach od 1300 do i 1345,

 

- za opłatą 1 zł za godzinę na krytą pływalnię – w pozostałych wolnych terminach,

 

- ze zniżką 50 % na odkrytą pływalnię – w sezonie letnim.

 

·        zwolnienie uczestników Programu z opłat na ogólno-miejskie imprezy

 

·        10 % zniżki przy zakupie pełnego asortymentu, wyłączając produkty przecenione oraz objęte promocją, w sklepie „MAR-JOL” Hurtownia Odzieży przy ul. Narutowicza 1 w Kraśniku 

 

·        Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) ul. Obwodowa 7 - bilety miesięczne – 10 zł

 

·        5 % zniżki przy zakupie artykułów spożywczych w sklepie "WĘDLINIARZ-LIDER" Anna Skorupa przy ul. Cicha 2 i Al. Niepodległości 9 w Kraśniku 

 

·        5 % zniżki w zakupie wszystkich artykułów przy ul. Niepodległości 9

 

·        10 % zniżki przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami oraz wyprzedażami, SKLEP FACHOWIEC, przy ul. Aleja Niepodległości 7B, 

 

·        10 % zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz

 

a)      zakupie pakietu pod numer infolinii (+48) 22 22 80 800 

 

b)      zakupu pakietu i wszelkich innych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii (+48) 22 22 80 800

 

 

 

„Miasto” realizując w/w Uchwałę w ramach promocji przedstawi podjęte zobowiązanie, o którym mowa w puk 2 i 3 w lokalnej prasie i na stronach internetowych.

 

 

Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4A
23- 204 Kraśnik
tel./ fax 825 15 80
Osoba  do kontaktu: Aleksandra Rucka- Kotiuk, tel. 825- 15- 80