Menu

 

 

 

Program dla Rodzin 3+

Rada Miasta Kraśnik wprowadziła na terenie miasta Program „ Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Program stworzony został dla rodzin wielodzietnych i obejmuje działania zmierzające do polepszenia ich warunków życiowych. Zapewnia on także takim rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie, firmy i przedsiębiorstwa.

Każdy przystępujący do programu członek rodziny otrzyma Kraśnicką Kartę Rodzinną „ RODZINA 3 plus”, która umożliwia korzystanie z ulg, zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie oraz usług i towarów oferowanych przez partnerów uczestniczących w Programie    „ Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Karta  nie spełnia roli karty kredytowej ani bankomatowej, nie jest żadną formą płatności. Karta ta będzie wydawana z terminem ważności od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Wniosek o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:
Uchwała
Zarządzenie nr 382/2012
załącznik 1 do Zarządzenia nr 382/2012
Zarządzenie nr 440/2015
Zarządzenie nr 389/2016
załącznik 1 do Zarządzenia nr 389/2016
Zarządzenie nr 419/2018
załącznik 1 do Zarządzenia 419/2018

KLAUZULA

 

Wzór wniosku : Wzór wniosku

Wzór duplikatu: Wzór duplikatu

Regulamin przyznawania , wydawania i korzystania
z Kraśnickiej Karty Rodzinnej „ Rodzina 3 plus”:
Regulamin

Ulgi i zwolnienia :
• ulgę dla rodzin wielodzietnych na usługi świadczone w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku :
– nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez instruktorów CKiP.
– zniżka 50% na wejście na każdy seans filmowy
ulgę dla uczestników Programu dotycząca wejścia na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku :
– bezpłatnego na krytą pływalnię – w niedzielę w godzinach od 1300 do i 1345,
– za opłatą 1 zł za godzinę na krytą pływalnię – w pozostałych wolnych terminach,
– ze zniżką 50% na odkrytą pływalnię – w sezonie letnim.
zwolnienie uczestników Programu z opłat na ogólno-miejskie imprezy
10% zniżki przy zakupie pełnego asortymentu, wyłączając produkty przecenione oraz objęte promocją, w sklepie „MAR-JOL” Hurtownia Odzieży przy ul. Narutowicza 1 w Kraśniku 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) ul. Obwodowa 7 – bilety miesięczne – 10 zł
5 % zniżki przy zakupie artykułów spożywczych w sklepie „WĘDLINIARZ-LIDER” Anna Skorupa przy ul. Cicha 2 i Al. Niepodległości 9 w Kraśniku 
5% zniżki w zakupie wszystkich artykułów przy ul. Niepodległości 9
10 % zniżki przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami oraz wyprzedażami, SKLEP FACHOWIEC, przy ul. Aleja Niepodległości 7B, 
7% zniżki w zakupie całego asortymentu w sklepie "SPORTIVE" ul. Sikorskiego 8
10% zniżki na zakup pakietu Prawnik na Teraz
a) zakupie pakietu pod numer infolinii (+48) 22 22 80 800 
b) zakupu pakietu i wszelkich innych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii (+48) 22 22 80 800
 
 
„Miasto” realizując w/w Uchwałę w ramach promocji przedstawi podjęte zobowiązanie, o którym mowa w puk 2 i 3 w lokalnej prasie i na stronach internetowych.

Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 4A
23- 204 Kraśnik
tel./ fax 825 15 80
Osoba  do kontaktu: Aleksandra Rucka- Kotiuk, tel. 825- 15- 80