Menu

 

 

 

Program dla Rodzin 3+

Rada Miasta Kraśnik wprowadziła na terenie miasta Program „Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Program stworzony został dla rodzin wielodzietnych i obejmuje działania zmierzające do polepszenia ich warunków życiowych. Zapewnia on także takim rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie, firmy i przedsiębiorstwa.

Każdy przystępujący do programu członek rodziny otrzyma Kraśnicką Kartę Rodzinną  „RODZINA 3 plus”, która umożliwia korzystanie z ulg, zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie oraz usług i towarów oferowanych przez partnerów uczestniczących w Programie „Kraśnik wspiera Rodziny 3 plus”. Karta  nie spełnia roli karty kredytowej ani bankomatowej, nie jest żadną formą płatności. Karta ta będzie wydawana z terminem ważności od 1 października danego roku do 30 września roku następnego.

Wniosek o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Kraśniku w godzinach pracy Ośrodka.

Podstawa prawna:
Uchwała
Zarządzenie nr 382/2012
załącznik 1 do Zarządzenia nr 382/2012
Zarządzenie nr 440/2015
Zarządzenie nr 389/2016
załącznik 1 do Zarządzenia nr 389/2016
Zarządzenie nr 419/2018
załącznik 1 do Zarządzenia 419/2018

Klauzula

 

Wzór wniosku : Wzór wniosku

Wzór duplikatu: Wzór duplikatu

Regulamin przyznawania , wydawania i korzystania
z Kraśnickiej Karty Rodzinnej „ Rodzina 3 plus”:
Regulamin

„Miasto” realizując w/w Uchwałę w ramach promocji przedstawi podjęte zobowiązanie, o którym mowa w puk 2 i 3 w lokalnej prasie i na stronach internetowych.

Dodatkowe informacje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
ul. Szpitalna 1A 23- 204 Kraśnik
tel. 81 825 15 80  /  661 407 203