Menu

 

 

 

Konferencja

W dniu 31.03.2015r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt systemowy ROPS pt. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. Podczas konferencji została wygłoszona prelekcja na tematWsparcia uczestników projektu systemowego poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej”. Tematyka prelekcji oscylowała wokół działalności Klubu Integracji Społecznej „Kreatywni razem” utworzonego w strukturach MOPS w Kraśniku. Została przedstawiona ścieżka reintegracji społeczno – zawodowej uczestników projektu systemowego MOPS realizowana w KIS „Kreatywni razem”. Niestandardowe działania stosowane przez MOPS w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostały  odznaczone wyróżnieniem wręczonym Kierownikowi MOPS w Kraśniku – p. Elżbiecie Cholewińskiej przez Dyrektora ROPS – p. Aleksandrę Warmińską. Otrzymane odznaczenie będzie motywacją do jeszcze większego zaangażowania w dalszą działalność KIS.

Wyrożnienie