Świąteczna akcja uczniów Szkoły Podstawowej nr 6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 6 w Kraśniku. Wzorem lat ubiegłych również w tym roku szkoła przekazała ośrodkowi przedmioty, zabawki pochodzące ze zbiórki zorganizowanej przez uczniów.
Przekazane zabawki oraz odzież udostępnione są osobom potrzebującym w siedzibie naszego ośrodka przy ulicy Grunwaldzkiej 4a w godz.7.00-15.00.

 

Serdecznie dziękujemy uczniom, pedagogom, którzy promują i wspierają dobrowolną pracę na rzecz drugiego człowieka

Pracownicy Socjalni

Złota rączka dla seniora 70+

https://www.krasnik.eu/dla-mieszkancow/zlota-raczka-dla-seniora-70

 

Kuźnia pracy – tu wykuwamy talenty

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„KUŹNIA PRACY”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
OS 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
DZIAŁANIE 11.1: „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

Celem projektu jest:
Zwiększenie u 120 osób (72 K i 48 M) lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (klienci
MOPS Kraśnik) lub osób zagrożonych ubóstwem I/lub wykluczeniem społecznym (w
tym 60 osób z zaburzeniami psychicznymi), z czego min. 15 osób to osoby z
niepełnosprawnością sprzężoną z terenu Miasta Kraśnik województwa lubelskiego
poziomu kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia.

ulotka kuznia pracy

INFORMACJA

W październiku br. do mieszkańców Kraśnika przyjdą ankieterzy, którzy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzą badania społeczne. 
Celem badania jest zdiagnozowanie sytuacji miasta w zakresie występowania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także zjawiska alkoholizmu, narkomanii  i przemocy.
  Badania ilościowe z mieszkańcami zostaną zrealizowane na próbie tysiąca osób, co pozwoli na uzyskanie rzetelnych wyników, które posłużą do kształtowania polityki społecznej miasta Kraśnik w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych.  
Wszystkie osoby, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, prosimy o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Jesteśmy przekonani, że realizacja badania przyczyni się do podwyższenia skuteczności działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kraśniku.  

Dzieł Świadczeń Rodzinnych wydłuża godziny pracy we wrześniu.

 
 
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy od:
 
2 września do 30 września 2019 r. przyjmowane będą (Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A – pok. nr 7):
  1. W poniedziałek od godz. 700 do godz. 17:00 (w godz. od 1500 do 1700 – wejście do MOPS od strony balkonu)
  2. Od wtorku do piątku w godz. od 700 do godz. 1500
 

Przeczytaj resztę tego wpisu »