Menu

 

 

 

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej…

Miasto Kraśnik po raz ósmy przystąpiło do realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021 Plus, Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 🤝🇪🇺
Osoby zainteresowane otrzymaniem żywności z PO PŻ mogą od dnia 2️⃣3️⃣ stycznia 2023 r. zgłaszać się do pracowników socjalnych w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku.
Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:
1. Trudna sytuacja określona w art.7 ust. pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność)
2. Kryterium dochodowe:
– dla osoby samotnie gospodarującej 1 707,20zł
– dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł
W jaki sposób ubiegać się o pomoc żywnościową?
Warunkiem otrzymania pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Zapraszamy osoby zainteresowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku:
– dzielnica fabryczna: ul. Szpitalna 1A, tel. 81 825 15 81, 601 979 977
– dzielnica stara: ul. Al. Tysiąclecia 3b, tel. 81 825 20 14, 601 979 087
Po uruchomieniu programu na szczeblu krajowym poinformujemy o dokładnym terminie dystrybucji żywności.

Ze względu na zbliżający się okres zimowy i niskie temperatury, apelujemy o szczególną czujność wobec osób bezdomnych. Szukając ciepłego schronienia osoby bezdomne starają się przetrwać w miejscach opuszczonych (pustostanach, klatkach schodowych, piwnicach, altanach śmietnikowych). Wiedzę o takich sytuacjach prosimy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 661 407 203 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00) lub dyżurnego Straży Miejskiej pod telefonem 81 825 15 43 (całodobowo). Każdy sygnał jest bardzo cenny i może uratować ludzkie życie. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skierują osobę bezdomną do najbliższego miejsca doraźnego wsparcia, w którym trzymają schronienie i ciepły posiłek. Z uwagi na to, że osoby bezdomne często zmieniają miejsce pobytu, w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, nie do przecenienia jest każda informacja.

Nowe dane teleadresowe !

Zapraszamy do nowej siedziby MOPS !


Od dziś zgodnie z planem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kraśniku działa w nowej siedzibie na ul. Szpitalnej 1A.
Czekamy jeszcze na przeniesienie  telefonów  stacjonarnych przez operatora i w związku z tym przepraszamy za utrudnienia w komunikacji.
Prosimy dzwonić na tel. komórkowe:

sekretariat:  661407203

Dział Pomocy Środowiskowej : 

601 979 977

723 327 301

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

601 955 112

Sekcja ds. uzależnień :

609 466 663

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.
Będziemy Państwa informować na bieżąco.
odnośnik do google maps:
https://g.page/mopskrasnik?share

Informujemy o terminach wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PL, UKR)
Paczki żywnościowe wydawane będą w budynku przy ul. Urzędowskiej 44A (dawny sklep Carrefour, obok stacji benzynowej ORLEN) w następujących terminach:

• 25 oraz 26 sierpnia w godz. 8:00-14:00 – mieszkańcy dzielnicy fabrycznej oraz uchodźcy z Ukrainy
• 29 oraz 30 sierpnia w godz. 8:00-14:00 – mieszkańcy dzielnicy starej oraz uchodźcy z Ukrainy

Інформація щодо видачі продуктових наборів. Муніципальний центр соціального захисту у Красніку повідомляє про терміни доставки їжі в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога». Продуктові набор будуть видаватися за адресою вул. Ужендовска 44А (Urzędowska 44A) (колишній магазин Carrefour) – біля АЗС ORLEN у наступні дати:
• 25 – 26 cерпень від 8:00-14:00 – жителі фабричного району Красніка.
• 29 – 30 cерпень від 8:00-14:00 – жителі старого Красніка та біженці з України.