Menu

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Poprzez kampanię społeczną chcemy zwiększyć w społeczeństwie świadomość idei rodzicielstwa zastępczego i przedstawić ją jako atrakcyjną alternatywę zawodową, w sensie społecznym i emocjonalnym, a tym samym pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych. Ponadto pragniemy przybliżyć społeczności jak ważne jest dla opuszczonego dziecka umieszczenie go w rodzinie (rodzinnej pieczy zastępczej), która otwiera dla dziecka nowy, lepszy rozdział w życiu i pozwala na eliminację szkód wyrządzonych przez jego naturalnych rodziców.

W zakresie rozwoju, chcemy pozyskiwać nowych kandydatów, natomiast w obszarze profesjonalizacji oferujemy: wsparcie finansowe, dobre przygotowanie, wszechstronną, codzienną profesjonalną pomoc, szkolenia i systematyczne wsparcie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=Pv-fdxv1Sb4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, informuje że  16.06.2021r w godzinach
9.00-14.00 w CKiP w Kraśniku przy ulicy Al. Niepodległości 44 (sala  gimnastyczna- wejście od strony MOSiR) będą wydawane paczki z art. żywnościowymi dla osób, które nie odebrały ich w lutym i kwietniu bieżącego roku. Żywność będzie wydawana dla mieszkańców z obu dzielnic Kraśnika. Miasto Kraśnik, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 dysponuje jeszcze 30 paczkami z artykułami żywnościowymi. Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Grunwaldzka 4A lub al. Tysiąclecia 3b, po skierowania. Aktualnie obowiązujące  kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania paczki żywnościowej nie powinny przekraczać kwot:

-dla osoby samotnie gospodarującej -1542,20 zł

-dla osoby w rodzinie -1161,60 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami:

-dzielnica fabryczna tel. 81 825 15 81, 601 979 977

-dzielnica stara tel. 81 825 20 14, 601 979 097

 

K.A