Menu

 

 

 

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, przybyłym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wnioski  należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 4A w godzinach pracy ośrodka od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni, i wypłacone zostanie z dołu (za okres, kiedy pomoc uchodźcom została już faktycznie udzielona). W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Rozporządzenie nie zawiera ograniczeń dotyczących osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Składając wniosek należy złożyć oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że osobom wpisanym we wniosku zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie oraz że za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie miał prawo do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi lub stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku – świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało.

Do każdego wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, zawierającą podstawowe dane osoby (imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Trzeba też zaznaczyć liczbę dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie. Kartę składa się za każdą osobę przyjętą do zakwaterowania (np. 5 osób przyjętych = 5 załączników).
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 81 825 43 29 lub 601 955 112.

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania PDF

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania PDF

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Wniosek o świadczenie pieniężne PDF

 

W Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy Al. Niepodległości 44 cały czas działa punkt zbiórki darów dla uchodźców.

Godziny otwarcia punku i wydawania darów

poniedziałek – piątek od 9.00 do 15.00

 

Центрі Культури та Промоції в Красніку на вул. Niepodległości 44, продовжує працювати пункт збору та видачі допомоги для біженців. Графік роботи пункту Понеділок – п’ятниця з

9.00 до 15.00

Informacja w sprawie wydawania paczek żywnościowych

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o terminach wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

 

Paczki żywnościowe wydawane będą w budynku przy ul. Urzędowskiej 44 A (dawny sklep Carrefour) – obok stacji benzynowej ORLEN w następujących terminach:

  • 8 oraz 11 kwietnia w godz. 8:00-14:00 – mieszkańcy dzielnicy starej oraz uchodźcy z Ukrainy,
  • 12 oraz 13 kwietnia w godz. 8:00-14:00 – mieszkańcy dzielnicy fabrycznej.

lokalizacja mapy GOOGLE:

https://goo.gl/maps/VejiiD1USRWon4wPA

Інформація щодо видачі продуктових наборів

Муніципальний центр соціального захисту у Красніку повідомляє про терміни доставки їжі в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога»:

Продуктові набор будуть видаватися за адресою вул. Ужендовска 44А

(Urzędowska 44A) (колишній магазин Carrefour) – біля АЗС ORLEN у наступні дати:

  • 8 та 11 квітня від 8:00-14:00 – жителі старого Красніка та біженці з України,
  • 12 та 13 квітня від 8:00-14:00 – жителі фабричного району Красніка.

W  sobotę 26 marca 2022 r. odeszła była Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku .
Pani Bożena Ciastek  pracowała w latach  od 1990 r. do 2008 r.
Wspominamy ją jako osobę życzliwą i wyrozumiałą zarówno dla podopiecznych, jak i dla współpracowników.
Zawsze na “pierwszej linii frontu”.

Pozostanie w naszej pamięci

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku