Menu

 

 

 

Ulotka

Звертаємо увагу, що громадяни України/Informujemy, że obywatele Ukrainy,…

Звертаємо увагу, що громадяни України, які, рятуючись від війни, знайшли притулок  на території Міста Красник можуть отримати допомогу в рамках Оперативної програми «Продовольча допомога».

Умовою отримання продовольчого набору є отримання свідоцтва про право на підтримку. Видача свідоцтва відбудеться з 21 по 31 березня цього року в Муніципальному центрі соціального забезпечення в м. Красник на вул. Грюнвальдська 4А з понеділка по п’ятницю  з 7:00 до 15:00.

Для отримання сертифіката вимагається наявність польського номера песель та зазначення адреси перебування в місті Красник.

Харчові набори будуть видаватися на підставі вищевказаної довідки з 4 до 8 Квітня цього року з 9:00 до 14:00 в будівлі за адресою вул. Ужендовська 44 А (колишній магазин Carrefour) – поруч із АЗС Орлен.

 

Informujemy, że obywatele Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie na terenie Miasta Kraśnik mogą skorzystać z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Warunkiem otrzymania paczki żywnościowej jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikującego do wsparcia. Zaświadczenia będą wydane w dniach od 21 marca do 31 marca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Grunwaldzkiej 4A od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Warunkiem uzyskania zaświadczenia będzie posiadanie polskiego numeru PESEL oraz wskazanie adresu pobytu na terenie Miasta Kraśnik.

Paczki żywnościowe wydawane będą na podstawie powyższego zaświadczenia w dniach od 4 do 8 kwietnia br. w godzinach od 9:00 do 14:00 w budynku przy ul. Urzędowskiej 44 A (dawny sklep Carrefour) – obok stacji benzynowej ORLEN.

Do pobrania

Świadczenia dla obywateli Ukrainy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne dla Obywateli Ukrainy.

Świadczenie w wysokości 300 zł na osobę.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, w godzinach od. 7.00 do 15.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko

– datę urodzenia

– obywatelstwo

– płeć

– aktualny adres pobytu we Kraśniku.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

– numer polskiego konta bankowego

 

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Kрaцнік (MOPS) з 7.00 до 15.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

– ім’я (імена) та прізвище

– дата народження

– громадянство

– стать

– поточна адреса перебування у Kрaцнік

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

– документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

– інформація про дату в’їзду на територію Польщі

– номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

– номер телефону польського оператора

– адреса електронної пошти

– номер польського банківського рахунку

wniosek-o-wyplate-pomocy-300-plus

Szanowni mieszkańcy Kraśnika
Dzięki waszym sercom otwartym  na ludzkie nieszczęście i dzięki waszej  ofiarności, nieustannie trwa pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekając przed koszmarem wojny trafili do naszego miasta.
W Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku przy  Al. Niepodległości 44  cały czas działa punkt zbiórki  darów dla uchodźców.
Dzięki waszej ofiarności  odzieży mamy pod dostatkiem.
Szczególnie brakuje natomiast  żywności, artykułów kosmetycznych

i chemicznych.

Gorąco prosimy o przynoszenie do CKiP artykułów, których  brakuje.