Projekty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz inne projekty dofinansowywane ze środków krajowych i Euroejskiego Funduszu Społecznego.