Menu

 

 

 

Zielone Światło do Sukcesu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje projekt z POKL , Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 pn. “Zielone światło do sukcesu”. Projekt skierowany jest do grupy 20 osób w wieku 18-25 lat. Wśród zadań w ramach projektu są realizowane szkolenia: przedstawiciel handlowy, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty komunikacji społecznej oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

treść: Danuta Szydłowska