Menu

 

 

 

Grupa Samopomocowa Niezapominajki

Grupa Samopomocowa „Niezapominajki” działająca przy MOPS w Kraśniku została powołana Aktem założycielskim złożonym w UM Kraśnik w dniu 06.05.2019r. Koordynatorem grupy jest p. Beata Kowalczyk pracownik MOPS. Grupa liczy 17 osób.

Celem grupy jest wspólne, aktywne spędzanie wolnego czasu, wyzbycie się samotności,
wzajemna wymiana doświadczeń, wspólne spacery, w miarę możliwości grupy organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych, wyjazdu do Kina, czy Teatru, udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych w naszym mieście, współpraca i integracja z innymi grupami UTW, PCK, grupą „Zadyma”.

W ostatnim czasie nawiązałyśmy współpracę że Szkołą Podstawową Nr 6 i Przedszkolem Miejskim Nr 4 celem organizowania Warsztatów Międzypokoleniowych tworzenia ozdób świątecznych i wypieków. Wsparciem dla grupy są otrzymywane dotacje z UM, które wspomagają budżet grupy, który opiera się na składkach członkowskich. Dzięki temu wsparciu członkinie zwiedziły Roztocze, Krzemionki Opatowskie, Sandomierz Przemyśl, Zamek w Krasiczynie, Dwór w Śmiłowie, oraz uczta dla duszy w Teatrze ,,Roma” i „Kwadrat”.

Grupa brała czynny udział w Wigilii miejskiej, członkinie wykonały i upiekły pierniczki, którymi to częstowały wszystkich uczestników tej wieczerzy. W  maju tego roku będziemy obchodziły 5 lecie istnienia, mamy nadzieję, że grupa przetrwa jeszcze wiele jubileuszy.