Menu

 

 

 

Edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku rozpoczął realizację  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021, który jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 930240 zł.
Program  adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia asystenta do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku:
dzielnica Fabryczna – ul. Grunwaldzka 4a tel. 81 825 15 81 ; 601 979 977
dzielnica Stara – Aleja Tysiąclecia 3b tel. 81 825 20 14 ; 601 979 087
pliki do pobrania: