Menu

 

 

 

Podziękowania za udział

W związku z realizacją zdania publicznego  pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015r.” pragniemy podziękować uczestnikom za dotychczasowy udział w projekcie. Ponadto przypominamy, że  w grudniu 2015r. zakończył się pierwszy etap realizacji projektu tj. moduł szkoleniowy. Natomiast  od miesiąca marca 2016r. rozpocznie się realizacja modułu II polegającego na poprawie warunków mieszkaniowych uczestników. O terminie spotkania informacyjnego  uczestnicy zostaną powiadomieni  telefonicznie przez pracowników MOPS.