Menu

 

 

 

“Równowaga – Praca- – Rodzina”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku 17 grudnia 2007 roku przystąpił do projektu Równowaga – Praca – Rodzina, realizowanego w partnerstwie lokalnym przez koalicję instytucji z terenu powiatu kraśnickiego.
Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta Kraśnik – Piotr Czubiński oraz Starosta Powiatu Kraśnickiego – Tadeusz Wojtak.

Do koalicji przystąpiły następujące instytucje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Powiatowy Zespól Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku
Poradnia Rodzinna w Domu Dziecka w Kraśniku
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (Oddział w Kraśniku)

Najważniejszym zadaniem Partnerów Koalicji jest świadczenie kompleksowych usług doradczo-szkoleniowych osobom pozostającym poza rynkiem pracy wskutek sprawowania opieki nad osobą zależną np. dzieckiem, osobą niepełnosprawną, osobą starszą. Celem działań jest aktywizacja zawodowa i wsparcie takich osób w zakresie godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz pomoc w pokonywaniu barier z tym związanych. Udział w procesie aktywizacji zawodowej, dostosowanym do potrzeb rynku pracy i wymagań osób mających takie trudności, jest szansą powrotu lub wejścia na rynek pracy, podniesienia czy aktualizacji posiadanych kwalifikacji zawodowych, kontaktu z osobami, które mają podobne problemy i aspiracje.

Pliki do pobrania:

tekst_promocyjny