Wykaz rejonów opiekuńczych

Kierownik MOPS przyjmuje interesantów  w siedzibie

ul. Grunwaldzka 4A  w każdą środę od godz. 900 do 1200

oraz w Punkcie Pracowników Socjalnych, Al. Tysiąclecia 3B

w każdy poniedziałek  od godz.  845 – 1045 .

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku jest jednostką organizacyjną utworzoną na podstawie Uchwały  Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku  Nr XI/60/90  z dnia 7 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku działa na podstawie statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

Wykaz rejonów opiekuńczych przydzielonych Pracownikom Socjalnym