Kolejne mieszkania remontowane z projektu pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

Kolejne mieszkania remontowane z projektu pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”.

W dniu 13.06.2016r. zostały odebrane dwa kolejne mieszkania, w których remonty wykonano ze środków projektu pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. W jednym z nich wymieniono 4 okna i pomalowano wszystkie pomieszczenia. W drugim mieszkaniu wykonano wylewkę podłogową, położono płytki i panele, zakupiono kuchenkę gazową oraz pomalowano pomieszczenia. Jeszcze w miesiącu czerwcu planowane jest oddanie kolejnego remontowanego mieszkania.

Galeria zdjęć

Kontynuacja projektu pt. Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku  realizacje  projekt pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, którego wartość wynosi  106.250,00zł. W ramach projektu zostało udzielone następujące wsparcie:

- kurs bhp (10godz)

- kurs pracownika remontów z elementami elektryki (200godzin)

-szkolenie z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz własnej działalności gospodarczej (30godzin)

-cykl 4 spotkań z pracodawcami z branży remontowo – budowlanej.

W celu realizacji projektu po przeprowadzeniu rozeznania rynku zostały zakupione narzędzia, materiały budowlane i art. niezbędne do wykonania prac remontowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych.

W marcu 2016r. zostało zawarte porozumienie dotyczące realizacji programu prac społecznie użytecznych dla 15 uczestników projektu oraz na organizację zatrudnienia wspieranego. Obecnie uczestnicy pracując w ramach w/w porozumienia remontują własne mieszkania. W dniu 03.06.2016r. odbył się odbiór pierwszego wyremontowanego  mieszkania uczestniczki projektu. W bieżącym roku planowane jest również  spotkanie z przedstawicielem PUP w Kraśniku o tematyce zatrudnienia wspieranego.

Galeria zdjęć

Dzień Dziecka 2016r.

W dniu 5 czerwca na terenie parku im. Jana Pawła II w Kraśniku odbył się coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku aktywnie uczestniczyli w organizacji imprezy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się balony napełnione helem oraz wodne tatuaże.

Galeria zdjęć

Dzień Dziecka

Zapraszamy na Dzień Dziecka w Parku im. Jana Pawła II. 5 czerwca czekają tam liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców miasta – dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki na kucykach, możliwość zrobienia sobie zdjęcia w fotobudce oraz wiele innych. Nie zabraknie też występów wokalnych i tanecznych.

DzienDziecka

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o unieważnieniu konkursu na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania  i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”; z powodu odstąpienia od składania wniosku aplikacyjnego