Informujemy, że Miasto Kraśnik nawiązało współpracę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie, w ramach której mieszkańcy miasta mogą skorzystać z pomocy żywnościowej. Aby móc skorzystać z pomocy należy skontaktować się telefonicznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

– dzielnica fabryczna tel. 81 825 15 81, 601 979 977

– dzielnica stara tel. 81 825 20 14,  601 979 087

lub zgłosić osobiście do MOPS: ul. Grunwaldzka 4A lub  Al. Tysiąclecia 3b.

Pracownicy socjalni MOPS zweryfikują dochód kwalifikujący do udzielenia pomocy.

Jednocześnie informujemy, że obowiązujące kryteria dochodowe nie powinny przekraczać:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 1542,20 zł

– dla osoby w rodzinie – 1161,60 zł

Po uruchomieniu programu na szczeblu krajowym poinformujemy o dokładnym terminie dystrybucji żywności na początku 2021 roku. Paczki będą wydawane w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44.

Przypominamy-Zapraszamy-Zachęcamy

Nadal trwa akcja ”Wspieraj Seniora” organizowana przez Miasto Kraśnik. Realizatorem jest Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej
w Kraśniku. Celem naszym jest pomoc seniorom powyżej 70 roku życia którzy deklarują chęć pozostania w domu.
Jeśli sam potrzebujesz pomocy np. w zrobieniu zakupów lub znasz kogoś potrzebującego, zadzwoń na infolinie telefon:
22 505 11 11, lub
do Ośrodka Pomocy Społecznej

-dzielnica fabryczna 81/ 825 15 81, 601 979 977

-dzielnica stara          81/825 20 14, 601 979 087

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną oraz zachowując zasady reżimu sanitarnego wprowadza możliwość telefonicznego umawiania wizyt interesantów dotyczących spraw w zakresie:

– świadczeń rodzinnych,

– funduszu alimentacyjnego,

– zaświadczeń „Czyste powietrze”,

– stypendiów szkolnych.

Interesanci umówieni telefonicznie będą obsługiwani w pierwszej kolejności w godzinach
700 – 1000.

W pozostałych godzinach pracy ośrodka obsługa interesantów odbywać się będzie
z zachowaniem dotychczasowych zasad tj. według kolejności przybycia do MOPS.

Telefoniczne zgłoszenia mają na celu uniknięcie gromadzenia się osób w jednym czasie oraz długiego oczekiwania przy niesprzyjających warunkach pogodowych na wejście do budynku.

Przypominamy numery telefonów pod które można dzwonić w celu załatwienia w/w spraw:

  • dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zaświadczenia „Czyste powietrze”: (81) 825 43 29, kom. 601 955 112
  • stypendia szkolne: (81) 825 15 80

Sprawy z zakresu pomocy społecznej załatwiane będą na bieżąco w godzinach 700-1500 .

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

Jan Paweł II

Dzień 21 listopada to dzień życzliwości, to dzień wyjątkowy, to święto wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej, a także to szczególny  Dzień dla  Pracownika Socjalnego.

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednia motywacja ma ogromny wpływ na to, jak wykonuje się swoją pracę. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować lepiej i efektywniej, a przede wszystkim chętniej. Nasze obowiązki  zaczynają dawać nam coraz większą satysfakcję. Dlatego też,  bardzo nas cieszy i motywuje do pracy gdy nasz wysiłek jest zauważony i doceniany.

Bardzo dziękujemy za nadesłane życzenia.

Miasto wspiera seniorów w czasie pandemii

17.11.2020

Trwa akcja „Wspieraj Seniora” organizowana przez Miasto Kraśnik i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Celem programu jest zapewnienie wsparcia lokalnych Seniorów w wieku powyżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Dziś w ramach akcji pracownicy MOPS roznosili zakupy mieszkańcom Dzielnicy Fabrycznej i Dzielnicy Starej.  Dotychczas wsparcia udzielono 17 Seniorom, na etapie weryfikacji jest 10 zgłoszeń.

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Wszystkie koszty zakupów pokrywa Senior. Osoby wspierające – pracownicy socjalni MOPS, mogą również wykonać czynności związane z codziennym funkcjonowaniem m.in. pomóc załatwić sprawy urzędowe czy opłacić rachunki.

Aby Senior mógł otrzymać wsparcie, musi telefonicznie skontaktować się z pracownikiem „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” (nr tel.:  22 505 11 11), następnie poczekać na telefon od pracownika kraśnickiego MOPS. Zgłoszenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Usługa prowadzona jest niezwłocznie po jej ustaleniu.
Wsparcie świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00.

W ramach akcji „Wspieraj Seniora”, osoby powyżej 70 roku życia potrzebujące wsparcia mogą z tej usługi skorzystać do 31 grudnia 2020 roku.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobom przed 70 rokiem życia. Decydują o tym warunki zdrowotne, sytuacja rodzinna oraz społeczna.
Udzielana pomoc w ramach programu „Wspieraj Seniora” nie zależy od kryterium dochodowego i nie wymaga przyznania decyzji administracyjnej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Akcja „Wspieraj Seniora” realizowana jest w ramach rządowego programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z budżetu państwa. Realizację akcji zlecono lokalnym ośrodkom pomocy społecznej, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku, nr tel.: 818251581 (Dzielnica Fabryczna) lub 818252014 (Dzielnica Stara).

Źródło:   https://www.krasnik.eu/aktualnosci/miasto-wspiera-seniorow-w-czasie-pandemii