Rozstrzygnięcie konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o unieważnieniu konkursu na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania  i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 11, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”; z powodu odstąpienia od składania wniosku aplikacyjnego

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 29.03.2016 na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania na partnera projektu wybrano podmiot Fundacja Liderzy Sukcesu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie”

PROGRAM 500 +

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” są PRZYJMOWANE w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ulicy Grunwaldzka 4a oraz  Al. Tysiąclecia 3b w godzinach : 7.00-15.00.

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”