Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 29.03.2016 na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania na partnera projektu wybrano podmiot Fundacja Liderzy Sukcesu.

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pt. „Kraśnik – Aktywne Włączenie”

PROGRAM 500 +

Wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” są PRZYJMOWANE w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ulicy Grunwaldzka 4a oraz  Al. Tysiąclecia 3b w godzinach : 7.00-15.00.

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Stop izolacji – tak tolerancji” – edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 04.11.2015r. na wybór 2 partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach przewidywanych konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w związku z otrzymaniem informacji o negatywnej ocenie projektu „Staż na start w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/15, w/w konkurs na wybór 2partnerów do realizacji projektu ulega unieważnieniu.