Dodaj do ulubionych1Napisz do nas1Mapa strony 1

Karta Dużej Rodziny

W dniu 5 czerwca 2014 roku opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755).

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Dzień Dziecka

Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2014r.

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2014 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia dnia 02 maja 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS w Kraśniku uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r., (tj. piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I -   w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej”.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Kraśnik: Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I – w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Numer ogłoszenia: 130497 – 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przeczytaj resztę tego wpisu »