Dodaj do ulubionych1Napisz do nas1Mapa strony 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I -   w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej”.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Kraśnik: Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Część I – w ramach kontraktów socjalnych Część II – w ramach Programu Aktywności Lokalnej

Numer ogłoszenia: 130497 – 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Szkolenie dla uczestników projektu pn. Nasza misja – Wasza praca – program aktywizacji społeczno- zawodowej realizowany na terenie Miasta Kraśnik współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Prawo jazdy kat B – 21os. w 2 grupach.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Burmistrz Miasta Kraśnik ogłasza nabór wniosków na Stypendia

Burmistrz Miasta Kraśnik ogłasza nabór wniosków na Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013 dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kraśnik. Wnioski na stypendia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2012r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku. Wnioski na zasiłki szkolne przyjmowane będą przez cały rok.

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Społeczeństwo starzeje się – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku istotnych zmian w zasadach finansowania pobytu w domach pomocy społecznej zbiegło się w czasie z dynamicznymi zmianami demograficznymi, takimi jak: starzenie się społeczeństwa, wydłużenie średniego czasu życia, czy też emigracja zarobkowa ludzi młodych.

Przeczytaj resztę tego wpisu »