Program stypendialny

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2016/2017

Wyniki rozeznania rynku

Wyniki rozeznania rynku w celu zatrudnienia Psychologa celem przeprowadzenia Doradztwa psychologicznego w trakcie rekrutacji Grupy docelowej

w projekcie pn. „Teraz Aktywizacja”

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w wyniku konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Patrycja Żuraw.

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, iż w okresie od 2016/07/18 do 2016/08/19 zmienia się miejsce wydawania posiłków z firmy Spółdzielnia Socjalna „EXODUS”  ul. Lubelska 94,  23-204 Kraśnik  na  Firmę Handlowo-Usługową JAR- KRAS 2 Anna Cybulak, ul. Urzędowska 16C,
23-200 Kraśnik
. Posiłki będą wydawane w godz. od  13.00 do 14.00.

 

Punkt Nieodpłatnej Odzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w siedzibie MOPS
ul. Grunwaldzka 4a, znajduje się Punkt Nieodpłatnej Odzieży podarowanej przez mieszkańców miasta.

Czynny w godzinach 7-15.

 

Serdecznie Zapraszamy

 

Zatrudnienie dla psychologa w ramach projektu Teraz Aktywizacja

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowa zlecenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieskazaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Załącznik nr 5 – Wykaz usług