INFORMACJA

W październiku br. do mieszkańców Kraśnika przyjdą ankieterzy, którzy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzą badania społeczne. 
Celem badania jest zdiagnozowanie sytuacji miasta w zakresie występowania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także zjawiska alkoholizmu, narkomanii  i przemocy.
  Badania ilościowe z mieszkańcami zostaną zrealizowane na próbie tysiąca osób, co pozwoli na uzyskanie rzetelnych wyników, które posłużą do kształtowania polityki społecznej miasta Kraśnik w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych.  
Wszystkie osoby, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, prosimy o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Jesteśmy przekonani, że realizacja badania przyczyni się do podwyższenia skuteczności działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kraśniku.  

Dzieł Świadczeń Rodzinnych wydłuża godziny pracy we wrześniu.

 
 
 
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy od:
 
2 września do 30 września 2019 r. przyjmowane będą (Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4A – pok. nr 7):
  1. W poniedziałek od godz. 700 do godz. 17:00 (w godz. od 1500 do 1700 – wejście do MOPS od strony balkonu)
  2. Od wtorku do piątku w godz. od 700 do godz. 1500
 

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Ogłoszenie

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
Skierowania wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a pokój nr 8 oraz w Punkcie Pracowników Socjalnych przy ulicy Aleja Tysiąclecia 3b w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
 
Zapraszamy.
 

INFORMACJA

 
Zachęcamy osoby uzależnione i współuzależnione oraz ich rodziny, które czują się lub są narażone na społeczne wykluczenie do korzystania  z dyżurów  i pomocy pracownika socjalnego, które odbywają się systematycznie w każdy ostatni
wtorek miesiąca w godz.15.00 – 18.00
 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a, 23-204 Kraśnik.
Konsultacje mają na celu wypracowanie w ramach pracy socjalnej i kontraktu socjalnego prawidłowych postaw i ról społecznych, podniesienie standardu codziennego życia, wspieranie działań na rzecz rozwoju zawodowego, integrowanie ze środowiskiem lokalnym, wypromowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.
 
 
 
 
 
 
 
Działanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
        Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik

Program POPŻ 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że w ramach Programu POPŻ 2014-2020

 
będzie wydawana ŻYWNOŚĆ w Punkcie PCK w Kraśniku :
 
- Kraśnik Stary (15 i 16 KWIECIEŃ 2019r.)
 
- Kraśnik Fabryczny (17 i 23 KWIECIEŃ 2019r.)
 
- wszystkie osoby 24 KWIECIEŃ 2019r.
 
w godz. 9.00 – 14.00 w magazynie przy ul. Tysiąclecia 3B