Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, informuje że  16.06.2021r w godzinach
9.00-14.00 w CKiP w Kraśniku przy ulicy Al. Niepodległości 44 (sala  gimnastyczna- wejście od strony MOSiR) będą wydawane paczki z art. żywnościowymi dla osób, które nie odebrały ich w lutym i kwietniu bieżącego roku. Żywność będzie wydawana dla mieszkańców z obu dzielnic Kraśnika. Miasto Kraśnik, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 dysponuje jeszcze 30 paczkami z artykułami żywnościowymi. Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Grunwaldzka 4A lub al. Tysiąclecia 3b, po skierowania. Aktualnie obowiązujące  kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania paczki żywnościowej nie powinny przekraczać kwot:

-dla osoby samotnie gospodarującej -1542,20 zł

-dla osoby w rodzinie -1161,60 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami:

-dzielnica fabryczna tel. 81 825 15 81, 601 979 977

-dzielnica stara tel. 81 825 20 14, 601 979 097

 

K.A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku  nieczynny 4 czerwca 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 4 czerwca 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku będzie nieczynny.

4 czerwca 2021 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku.
K.A

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, informuje że w dniu 18.05.2021r.
w godzinach 9.00-14.00 w CKiP w Kraśniku przy ulicy Al. Niepodległości 44
(sala gimnastyczna- wejście od strony MOSiR) będą wydawane paczki z art. żywnościowymi dla osób, które nie odebrały ich w lutym i kwietniu bieżącego roku. Żywność będzie wydawana dla mieszkańców z obu dzielnic Kraśnika.
Miasto Kraśnik, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 dysponuje jeszcze 60 paczkami z artykułami żywnościowymi. Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przy ul. Grunwaldzka 4A lub al. Tysiąclecia 3b, po skierowania. Aktualnie obowiązujące kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania paczki żywnościowej nie powinny przekraczać kwot :
– dla osoby samotnie gospodarującej – 1542,20 zł
– dla osoby w rodzinie – 1161,60 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami:
– dzielnica fabryczna tel. 81 825 15 81, 601 979 977
– dzielnica stara tel. 81 825 20 14, 601 979 087