Menu

 

 

 

Tele-opieka dla seniora

80 osób w wieku 65+ otrzyma bezpłatnie  „opaski życia” – monitorujące stan zdrowia i umożliwiające połączenie z centrum teleopieki w razie zagrożenia życia. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się w dniach 6-20 maja.

Osoby przystępujące do projektu muszą spełniać następujące warunki:
– zamieszkiwać na terenie miasta Kraśnik,
– mieć ukończony 65 rok życia,
–  posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

Dodatkowo brane pod uwagę będzie również kryterium zamieszkiwania samotnie lub z innymi osobami w wieku powyżej 65 roku życia – pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają osoby samotnie zamieszkujące.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i potrwa do końca tego roku.
Od 6 maja  rusza rekrutacja do projektu.
Wnioski będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(patrz załączniki pod tekstem).

Załącznik nr 1-wniosek

regulamin-opaski-życia

zgoda RODO