INFORMACJA

W październiku br. do mieszkańców Kraśnika przyjdą ankieterzy, którzy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzą badania społeczne. 
Celem badania jest zdiagnozowanie sytuacji miasta w zakresie występowania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, a także zjawiska alkoholizmu, narkomanii  i przemocy.
  Badania ilościowe z mieszkańcami zostaną zrealizowane na próbie tysiąca osób, co pozwoli na uzyskanie rzetelnych wyników, które posłużą do kształtowania polityki społecznej miasta Kraśnik w zakresie uzależnień i innych problemów społecznych.  
Wszystkie osoby, które zostaną poproszone do udziału w badaniu, prosimy o wyrozumiałość, wyrażenie chęci udziału w badaniu, a przede wszystkim o szczere wypowiedzi. Jesteśmy przekonani, że realizacja badania przyczyni się do podwyższenia skuteczności działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kraśniku.